-

Gözden kaçırmayın

Engelli Girişimciler İçin Korumalı İşyeri Projesi'ne Yeni Destekler!Engelli Girişimciler İçin Korumalı İşyeri Projesi'ne Yeni Destekler!

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen bir bilgilendirme seminerinde, Türkiye'nin enerji ve sanayi sektöründeki yetkililer ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Seminerde, Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) hakkında bilgi verildi ve katılımcılar, bu düzenlemeye ilişkin geçiş dönemi raporlama yükümlülükleri hakkında aydınlatıldı.

Yaklaşık 1000 kişinin katılım gösterdiği bu etkinlikte, AB'nin SKDM'si ayrıntılı olarak ele alındı ve katılımcılara getirdiği yenilikler ve sorumluluklar aktarıldı. Ayrıca, yeşil dönüşüm süreçlerinde devlet destekleri, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği gibi konulara da değinildi. Seminerde, karbon fiyatlandırma sistemlerine yönelik alternatif çalışmaların da tanıtılmasıyla, katılımcılara yakın zamanda yapılması gereken değişikliklere dair fikir verildi.

Bu seminer, Türkiye'nin çevre ve enerji politikalarını günümüz dünya düzenine uyum sağlarken aynı zamanda yerel endüstrilerin rekabetçiliklerini koruma çabasının bir parçası olarak değerlendirildi. Etkinlik, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ve uluslararası ticaretteki yeni düzenlemelere uyum sağlarken özel sektörün bilgi ve kapasitesini artırmak amacı taşıyordu.

#TicaretBakanlığı #BilgilendirmeSemineri #Enerji #Sanayi #SKDM #AvrupaBirliği #GeçişDönemiRaporlama #YeşilDönüşüm #EnerjiVerimliliği #YeşilSanayiProjesi