-

Gözden kaçırmayın

Engelli Girişimciler İçin Korumalı İşyeri Projesi'ne Yeni Destekler!Engelli Girişimciler İçin Korumalı İşyeri Projesi'ne Yeni Destekler!

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, ününü pekiştirecek yeni projeler üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Oda bünyesinde oluşturulan proje ekibi, Ali Şenol öncülüğünde bir araya gelerek 'Projeci Oda' olarak bilinen kurumun yeni dönem stratejilerini ve potansiyel proje fikirlerini tartıştı.

Toplantıda, odanın etkin bir şekilde katma değer üretmesini planlayan projelere odaklanıldı. Afyonkarahisar ekonomisine katkıda bulunacak bu çeşitli girişimlerin, bölge iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması hedefleniyor.

Genel Sekreter Ali Şenol idaresinde toplanan proje ekibi, sadece yerel düzeyde değil, geniş bir perspektifle ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık kazanmayı umuyor. İşletmelerin rekabet gücünü artırma, inovatif fikirlerin hayata geçirilmesi ve sanayi gelişimine katkı sağlama gibi amaçlarla yola çıkan ekip, Afyonkarahisar ekonomisinin büyümesine önemli derecede etki edecek projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu yeni hamlesi, hem bölgesel hem de ulusal ekonomi içerisindeki konumunu güçlendirmeyi ve ticaret hacmini genişletmeyi amaçlamaktadır.

#Afyonkarahisar #TicaretveSanayiOdası #projeekibi #ProjeciOda #strateji #katmadeğer #işdünyası #Afyonkarahisarekonomisi #rekabetgücü #inovasyon #sanayigelişimi #büyüme #ekonomi #ticaret