-

Gözden kaçırmayın

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, Sağlık Personeliyle BuluştuTürkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, Sağlık Personeliyle Buluştu

Günümüzde bilim ve teknolojide gelinen önemli noktalara rağmen insanların beyni hala birçok sırrı barındırmaktadır. Bunlardan biri de "sara hastalığı" olarak da bilinen epilepsidir. Epilepsi, beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılmasının neden olduğu kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğudur. Epileptik nöbet, bilinç değişikliği, bayılma, kısa süreli dalma, boş bakma, kasılmalar, dişlerde kilitlenme gibi belirtilerle birlikte ortaya çıkar.

İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Yaşar BİLDİRİCİ, 12 Şubat Epilepsi Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: Epilepsi Günü, dünya genelinde toplumların epilepsi konusunda bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla önemli bir gündür. Ülkemizde 700-800 bin, dünya genelinde ise 65 milyon civarında epilepsi hastası bulunduğunu belirten Bildirici, epilepsinin kronik ve uzun süreli bir hastalık olduğunu ifade etti.

Epilepsinin, beyindeki anormal elektrik boşalımları sonucunda meydana geldiğine dikkat çeken Bildirici, hastalarda istemsiz kasılmalar, duyusal değişiklikler ve bilinç değişiklikleri gibi belirtilere neden olduğunu söyledi. Nöbetlerin ne zaman ortaya çıkacağının önceden kestirilemediğini vurgulayan Bildirici, bir nöbetin kişinin epilepsi hastası olduğunu göstermediğini, ancak durumun değerlendirilmesi ve nedeninin anlaşılması için önemli bir işaret olduğunu belirtti. Epilepsi vakalarının, kafa travmaları, sinir sistemi enfeksiyonları, doğum sırası ve sonrası komplikasyonlar gibi faktörlere bağlı olarak arttığını söyledi. Özellikle çocukluk döneminde epilepsi görülme sıklığının erişkinlere göre daha yüksek olduğunu ve çocuk acil servislerine başvuranların %1'ini oluşturduğunu açıkladı.

Bildirici, epilepsinin yüksek oranda ilaçla ve bazen de ilaç dışı tedavi yöntemleriyle başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğini belirtti. İlaç tedavisinin etkin olduğu durumlarda hastaların %65'inin tek bir antiepileptik ilaçla başarıyla tedavi edilebileceğini söyledi. Ancak dirençli epilepsi vakalarının da nadir olmadığını belirten Bildirici, bu gibi durumlarda hastaların genellikle birden fazla ilaç kullanmak zorunda kaldığını ve nöbetlerin kontrol altına alınamadığını ifade etti. Politerapi, cerrahi uygulamalar, nörostimulasyon ve ketojenik diyet gibi alternatif tedavi yöntemlerinin başarı oranını artırabileceğini de ekledi.

Epilepsiyi toplumda hala yanlış anlama, bilgi eksikliği ve önyargılar nedeniyle damgalanma sorunu yaşandığını dile getiren Bildirici, bu durumun hastaların sosyal izolasyon ve dışlanma yaşamasına neden olduğunu söyledi. Epilepsi ile ilgili yanlış algıların okul, işyeri ve sosyal ortamlarda hala devam ettiğine dikkat çeken Bildirici, bu durumun hastaların eve kapanmalarına ve değersizlik hissi yaşamalarına yol açtığını belirtti. Bildirici, farkındalığı artırmak, toplumu bilinçlendirmek ve yanlış önyargıları ortadan kaldırmak için çaba sarf edeceklerini, bilgi ve anlayışla damgaların kaldırılabileceğini ve insanlara destek olunabileceğini vurguladı.

#epilepsi #sağlık #beyinhastalıkları #bilinçlenme #farkındalık