-

Gözden kaçırmayın

Engelli Girişimciler İçin Korumalı İşyeri Projesi'ne Yeni Destekler!Engelli Girişimciler İçin Korumalı İşyeri Projesi'ne Yeni Destekler!

Afyonkarahisar'da düzenlenen bir basın toplantısında, IPARD-II Programı kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerinde uygulanmak üzere 45 proje için toplam 210,6 milyon Türk lirası hibe desteği verileceği açıklandı. Bu yeni gelişmeyle birlikte, IPARD-II Programı'nın 13. Başvuru Çağrısı altında desteklenen proje sayısı 379'a çıkarken, sağlanan hibe miktarı da 1,2 milyar Türk lirasını aşmış oldu.

Bu hibe paketinin, ilgili sektörlerdeki işletmelerin modernizasyonu, kapasite artışı, ürün kalitesinin iyileştirilmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artırılması hedefleri doğrultusunda bir fırsat sunduğuna dikkat çekildi. Sağlanan mali destekle birlikte bölgedeki tarımsal üretim ve işlenmiş gıda üretiminin daha ileri bir seviyeye taşınması ve böylece hem yerel ekonominin güçlenmesi hem de istihdama katkı sağlanması bekleniyor.

Bu finansmanın, bölge çiftçilerine ve işletmelere önemli bir motivasyon kaynağı olacağı ve uygulanacak projelerin, sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra bölgeye ekonomik ve sosyal katkılar sağlayacağı öngörülüyor. Hibe programının detayları ve başvuru süreçleriyle ilgili bilgilerin, ilgililer tarafından yakından takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

#Afyonkarahisar #IPARD #hayvancılık #gıda #destek #hibe #proje #tarım #ekonomi