-

Gözden kaçırmayın

Eskişehir'deki Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'nde gerçekleşen il paneline yoğun öğrenci ilgisiEskişehir'deki Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'nde gerçekleşen il paneline yoğun öğrenci ilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan "Maarifin Yüz Akı" adlı e-Dergi, eğitim camiasına sunulmak üzere "Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri" teması altında hazırlanmaktadır. Dergi, Türkiye genelinde gerçekleştirilen başarılı uygulamaları öne çıkararak eğitim alanındaki kaliteyi artırmayı, fırsat eşitliğini teşvik etmeyi ve ulusal ile uluslararası standartlarda başarıya ulaşmayı hedeflemektedir.

Derginin odak noktası, öğretmen ve öğrencilerin desteklenmesi, yenilikçi eğitim yaklaşımlarının geliştirilmesi ve eğitimde iş birliklerinin güçlendirilmesidir. Bu doğrultuda hazırlanan dergi, sosyal sorumluluk projeleriyle birlik ve beraberlikten doğan başarı örneklerine dikkat çekmeyi ve diğer paydaşlara örnek teşkil etmeyi amaçlamaktadır.

İkinci sayısının teması olan "Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri" kapsamında, dergi içerisinde çeşitli eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine yer verilmiştir. Bu projeler sayesinde, öğrencilere sosyal bilincin kazandırılması, dezavantajlı kesimlere yardım eli uzatılması, çevre bilincinin artırılması gibi amaçlar doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Derginin amacı, başarılı olmuş sosyal sorumluluk faaliyetlerini tanıtarak diğer eğitim kurumlarına ve bireylere ilham vermektir. Böylece eğitim camiasının sosyal sorumluluk projelerine önem vermesi, örnek alması ve bu alanda daha çok çalışmalar yapması sağlanacaktır.

#MilliEğitimBakanlığı #eDergi #SosyalSorumlulukFaaliyetleri #EğitimKalitesi #FırsatEşitliği #BaşarıÖrnekleri #EğitimdeİşBirlikleri #SosyalBilinç #DezavantajlıKesimler #ÇevreBilinci