-

Gözden kaçırmayın

Yunus Emre Hastanesi'ne Ek Hizmet Binası İnşa EdilecekYunus Emre Hastanesi'ne Ek Hizmet Binası İnşa Edilecek

Eskişehir'de 28 Mart 2024 tarihinde Acil Sağlık Hizmetleri ile ilgili önemli bir toplantı düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Koordinasyon Komitesi (ASKOM), Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Operatör Doktor Ersin Işık'ın başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıya birim temsilcileri ve ASKOM üyeleri katılarak, acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için görüş alışverişinde bulundu. Toplantının ana gündemi, acil servis işlemlerinin koordinasyonu, hizmet kalitesinin artırılması ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşımların geliştirilmesiydi.

Bu toplantı, halkın acil sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verilmesini amaçlayan geniş kapsamlı bir eylem planının parçası olarak değerlendirildi. Detaylar ve alınan kararlar hakkında resmi açıklamaların takip edilerek daha fazla bilgiye ulaşılabileceği belirtildi. Toplantı sonucunda acil sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi ve vatandaşların bu hizmetlere daha kolay erişiminin sağlanması beklentisi arttı.

#Eskişehir #AcilSağlıkHizmetleri #KoordinasyonToplantısı #ASKOM #SağlıkMüdürlüğü #AmbulansServisi #AcilServis #EylemPlanı